Casa na Rusia golea en el debut 5-0 a Arabia Saudita