Casa F.C.E Se separan Peter Manjarres y ‘Juancho de la Espriella